DIY: Flower Crown

Hello guys,
Hope you all are doing well!
I made this flower crown a few days ago and thought it would be nice sharing it with you guys.

I have a lot of cool DIY projects in mind. So make sure too follow my blog to stay updated!


Ik hoop dat alles goed met jullie gaat!
Ik heb een paar dagen geleden deze bloemkroon gemaakt en dacht dat het wel leuk zou zijn om het met jullie te delen.

Ik heb heel veel coole DIY projecten in gedachten. Dus zorg ervoor dat je me blog volgt om op de hoogte te blijven!

Want to know how I made this cute flower crown? Keep on reading!

What u need/ Wat je nodig hebt:
- Fake Flowers/ Nep bloemen                                                         - Tweed/ Touw
- Pliers/ Tangen                                                                               - Scissors/ Schaar
- Tape that match your tweed/ Plakband die bij je touw past        - Glue/ Lijm


What to do/ Wat moet je doen?
1. Take the tweed and measure your head with it. Add a bit more, because you will be braiding it so it will become a little bit smaller than the length you cut it now. 
Neem het touw en meet je hoofd hiermee. Voeg er een beetje meer bij, want je gaat het later vlechten dus het wordt iets korter dan wat je nu afknipt.

2. Cut two more pieces in the same length.
Knip nog twee stukken in dezelfde lengte.

3. Tape the ends of the three strings together and braid it. When finished with braiding tape this side too.
Plak het einde van de drie stukken samen en vlecht het. Als je klaar bent plak je die kant ook.

4. Do this two more times so u have three braids.  
Doe dit nog twee keer zodat je drie vlechtjes hebt.

5. Braid the three braids together and tape the to ends together so you have a crown.
Vlecht de drie vlechten en plak de twee uiteindes aan elkaar zodat je een kroon hebt. 

6. Remove the flowers from the stem - I removed the leaves too, because I didn't had enough flowers.
Haal de bloemen van de stengel - Ik heb de blaadjes er ook afgehaald, omdat ik niet genoeg bloemen had.

7. If that pocky thing on the flower is a bit long take your plier and cut it off.
Als dat puntige ding aan de bloem iets te lang is pak je je tang en knip je dat er af.

8. Set the flowers in the desired patron.
Leg de bloemen in het gewenste patroon.

9. Now glue them unto the crown. If you are using the leaves too glue this ones first!
Plak ze nu vast aan de kroon. Als je de blaadjes ook gebruikt plak je deze eerst!

(10. If you want u can always cut and glue some leaves on the crown. )
( Als je wilt kan je de blaadjes ook knippen en op de kroon plakken. )

And viola you have a gorgeous Flower Crown!

Let me know what u think
and if you tried it!

Much Love

0 comments:

Post a Comment