DIY: Bodychian

Hello guys,
I have been planning on doing this for a while.
I have been seeing so many cool body chains every where and decided to make one myself.
- I forgot I bought one online hahah whoops.. I received it today :) -.

I had an old long chain at home that I used to make this body chain, so I didn't need to buy anything. But I will still list the things u will be needing to put this body chain together :)
It is very easy and doesn't take long at all. So if you are interested in making this body chain please keep on reading!


Ik heb dit al een tijdje willen doen.
Ik heb heel veel leuke body chains gezien en besloot er een zelf te maken.
- Ik was vergeten dat ik er een had besteld hahah woops.. Ik heb hem vandaag ontvangen :) -

Ik heb thuis een lange ketting en besloot deze te gebruiken voor de body chain, dus ik heb niks hoeven kopen. Maar ik zal de dingen die nodig zijn nog steeds op een rijtje zetten voor jullie :)
Het is heel makkelijk en kost niet veel tijd. Dus als je ge├»nteresseerd bent naar hoe ik deze body chain heb gemaakt, blijf dan alsjeblieft lezen! 

This is the body chain I bought :)

Things u will be needing / Dingen die je nodigt hebt:
- Gold chains (lengt depends on your size / Gouden kettingen (lengte hangt af van je maat)
- Jump rings / metalen ringen                                         - Feathers (or Beads or Coins or whatever u   
- Pliers / Tangen                                                                want) / Veren (of Kralen of Muntjes of wat je 
                                                                                          maar wilt     
                                                                                       
So what do you have to do/ Dus wat moet je doen:
- U don't have to follow every step. All three chains can be worn shown in the picture. -
- Je hoeft niet elke stap te volgen. Alle drie de kettingen kunnen zo gedragen worden. -


1. Take the first gold chain and add a jump ring to one of the ends. Pass the other end through the jump ring and add a other jump ring on this end too.  Key this jump ring to the gold chain so u have this circle like u see above. 
Neem de eerste gouden ketting en zet een metalen ring aan een van de uiteindes. Neem het andere uiteinde en doe dit door de ring, als je dit hebt gedaan doe je aan deze kant ook metalen ring. Zet deze kant vast aan de gouden ketting zodat je een circle krijgt zoals hierboven.

2. Add a feathers or whatever decoration you want to every jump ring.
Voeg de veren of wat voor versiering je wilt toe aan elke metalen ring

- I'm sorry if you don't understand my explanation I forgot to make pictures.
- Het spijt me als je mijn uitleg niet begrijpt ik was vergeten foto's te maken.


3. Take the other chain (u will be wearing this on around your neck) put a jump ring to every end and attach them to the jump rings of the first gold chain u made. 
Pak de andere ketting ( deze is voor om je nek) en zet aan beide uiteindes een metalen ring. Maak deze ringen vast aan de metalen ringen van je eerste gouden ketting. 

- I like this model the most! So this is how I will be wearing my chain :)
- Ik vind dit model het leukst! Dus dit is hoe ik mijn ketting zal dragen :)


4. For this model I will use shackle if I was u - U can use shackles for all the chains so it will be easier to wear them and they can be more fitted.

I made a knot in the middle of the second chain (u can also use rings if u prefer this more) and for the place I put the feather I used a jump ring. I connected both chains and the feather to the jump ring.
Voor dit model zal ik kettingsluitingen gebruiken - je kan bij elke stap sluitingen gebruiken zodat het makkelijker voor je is om hem aan te trekken en de ketting iets beter aan je lichaam sluit.

Ik heb een knoop gemaakt in het midden van de tweede ketting (je kan ook metalen ringen gebruiken als je hier een voorkeur aan hebt)  en voor de plek waar ik de veer zit heb ik metalen ringen gebruikt. 

5. For the shackle I cute the space created for the head in halve (in the same line with the knot, so vertical not horizontal if this makes sense). Add the shackle to on of the ends and a row of jump rings to the other end. 
Voor de sluiting heb ik de bovenste lus voor het hoofd door midden geknipt (in dezelfde lijn als de knoop, dus verticaal niet horizontaal als dit ergens op slaat). Voeg de sluiting toe aan een van de uiteindes en een aantal metalen ringen aan het andere uiteinde.

- please follow my words step by step. I hope you enjoy your chain! :) -
- Volg alsjeblieft mijn woorden stap voor stap. Ik hoop dat jullie genieten van jullie kettingen! :) -

Thanks for stopping by
And let me know if you tried it and which model u like more!

Much Love0 comments:

Post a Comment